فعالیت ها

Jashak Salt Mountain

Jashak Salt Mountain

Jashak Salt Dome or Salt Mountain is a vast and high region in the north west of Jashak Mountain on the Sothern end of Zagros Mountains and between Deyr County and Dashti County in Bushehr Province. It is one of the greatest and most active and spectacular salt domes in…

گورستان لنج ها و انواع لنج

گورستان لنج ها و انواع لنج

در گذشته بوشهر از مراکز عمده ساخت و ساز و مرمت لنج های چوبی بوده اما در حال حاضر با ورود قایق و لنجهای فایبر گلاس دیگر خبری از ساخت و مرمت لنج های چوبی نیست و آخرین بازمانده های لنج های چوبی که هرکدام حکایت و رازهای فراوانی از…