رستوران

Jashak Salt Mountain

Jashak Salt Mountain

Jashak Salt Dome or Salt Mountain is a vast and high region in the north west of Jashak Mountain on the Sothern end of Zagros Mountains and between Deyr County and Dashti County in Bushehr Province. It is one of the greatest and most active and spectacular salt domes in…

دلیل نام گذاری پیسو به معنی دلفین

دلیل نام گذاری پیسو به معنی دلفین

دلیل اصلی نامگذاری اقامتگاه بومگردی پیسو به ثبت رسید. دلفین های روبروی اقامتگاه بومگردی پیسو واقع در بندر رستمی به لطف تیم فوق العاده و حرفه ای تحقیقاتی موسسه طرح سرزمین به ثبت رسید. امیدواریم ما بتوانیم حامیانی خوب برای این مهمانان زیبا و دوست داشتنی در بندر رستمی بوشهر…