دسته بندی نشده

کلوت های بوشهر

کلوت های بوشهر

کلوت از واژه‌های کل و لوت به معنای شهر لوت تشکیل شده. یکی از بزرگترین مجموعه کلوت های ایران زمین، کلوت های شگفت انگیز و زیبای کوه مند در استان بوشهر است که جذابیت زیادی برای اهالی بومی و گردشگران دارد . درست در انتهایی ترین نقاط رشته کوه زاگرس…