رستوران

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

کوه نمک جاشک

کوه نمک جاشک یکی از بزرگترین و فعال ترین گنبدهای نمکی خاورمیانه است

No comments yet! You will be the first one to comment.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *